Poetry

AS


older other poems newer


2 june 2021

kim ty jesteś

we mnie
a ponad
kim ty jesteś

kiedy patrzysz z miejsca
w którym horyzont jest dalej
niż powinien


Report this item

 

You have to be logged in to use this feature. please register