Diary

Nevly


older other diaries from newer


19 september 2014

19 september 2014, friday ( cosinus )

stosunek pomiędzy długościami boków
jednak bez trójkąta względem miar
wiatr strąca krople z drzew
a my
chociaż prostokątnie
paradoksalnie wywodzimy się z pojęć
jesteśmy jak kormorany wśród sitowia
geometrycznie rozpatrywani bez analizy

wiem
ta miłość to kwadratura koła nieskończona jak pi
zdefiniowana za pomocą
szeregów potęgowych
zbyt mało
abym mógł wyrazić to co czuję

samiec...

alfa


Report this item

 

You have to be logged in to use this feature. please register