Diary

Wiadomsky


older other diaries from newer


22 september 2015

22 september 2015, tuesday ( Proverbium )

Władza może nas doprowadzić do szaleństwa, lecz tylko ono uchronić 
nas może przed obłędem tych, którzy się jej podporządkowują.


Report this item

 

You have to be logged in to use this feature. please register