Diary

Wiadomsky


older other diaries from newer


10 may 2016

10 may 2016, tuesday ( Proverbium )

Ludzie mają naturalną zdolność do tworzenia problemów.
Niektórzy rozwinęli ją do rangi sztuki, którą można określić mianem cudotwórstwa.

*

People have a natural ability to create problems.
Some developed it into an art, which can be described as thaumaturgy.


Report this item

 

You have to be logged in to use this feature. please register