Prose

Wiadomsky


older other prose newer


24 december 2013

Oficjalne przeprosiny

Przepraszam, że żyję! Już więcej nie będę.


Report this item

 

You have to be logged in to use this feature. please register